september 22, 2010

Astrologi, den rumsrena rasteorin

Rasism består av en kedja påståenden. För det första är det själva idén om raser; alltså att det går att dela in mänskligheten i olika grupper, utifrån ursprung och utseende. För det andra är det rasteori, det vill säga idén att de olika raserna har ärvt mentala, själsliga, egenskaper som skiljer sig mer mellan raserna än inom dem. Verklig rasism är idén att dessa skillnader i egenskaper ger de "högre" raserna nedärvd rätt att förtrycka de "lägre".

Forskare är inte överens om det är meningsfullt att tala om människoraser eller inte. Men de är överens om att det inte finns några ärvda skillnader mellan rasernas tankar och känslor. Och förtryck motiverat av rastillhörighet strider mot de flesta människors uppfattning om det goda samhället. Källa: Nationalencyklopedin, rasism

Men det finns en variant på rasteori som är vida spridd och accepterad i västvärlden. Den har mycket gemensamt med den lära som Statens Institut för Rasbiologi utformade, när de åkte runt och mätte skallar i Lappland, och kopplade ihop olika kropps- och ansiktsformer med intelligensnivå och personlighetsdrag.

Den här läran är känd som astrologi. Det finns flera olika varianter (kinesisk, indisk etc) som alla är metoder för att dela in människor i grupper, och utifrån helt betydelselösa förutsättningar (födelsetid och födelseplats) tillskriva dem olika egenskaper, med samband som gång på gång har motbevisats. Västerländsk astrologi, som bygger på invecklade beräkningar av planeternas rörelser i förhållande till stjärnhimlen, är en av de vanligaste formerna, men ännu vanligare är veckotidningsastrologin som till det yttre är en extremt förenklad variant av den västerländska astrologin, men egentligen bara påhittade på redaktionen, utan hänsyn till planeternas rörelser.

De flesta tar nog veckotidningshoroskopen med en klackspark. Och det är väl inte så farligt, även om folk tror det? Men tyvärr finns människor som vägrar anställa andra människor, eller vägrar dejta andra människor, med hänvisning till deras stjärntecken. På vilket sätt är det bättre än att hänvisa till hudfärg?

2 kommentarer:

Alexander sa...

Intressant analys. Du är nog en av de första som uppmärksammat den här typen av särbehandling. Keep up the good work!

MVH

Jan sa...

Du är absolut något på spåren, tänk t.ex. på hur skolan delar in eleverna i årskullar! Det är ju bara en annan variant på rasteori, som du också bör uppmärksamma.