september 10, 2010

"Jag har minsann vänner som är invandrare"

De flesta argument mot invandring brukar börja med Jag är inte rasist, men...

Begreppet rasist används överdrivet ofta som skällsord.
Rasism är en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, där vissa raser ibland tillskrivs moralisk rätt att härska över andra.
Riktiga rasister är sällsynta idag. Men man behöver inte vara rasist för att ha fördomar om andra kulturer eller invandring. Ett vanligt sätt att svära sig fri från fördomar är
Jag har nära vänner som är invandrare.
Vad är en vän? Är man vän med alla som man har addat på Facebook? Är man vän med alla nuvarande och gamla klass- och jobbkamrater? Vanligtvis har man bara en handfull riktiga vänner i taget. De andra människorna man träffar är bekanta.

Så, hur många av "dem" känner du? Räkna.

Säg att du ska fira en stor händelse i ditt liv. Men det är ont om plats på festen, och du kan bara bjuda in ett begränsat antal. Du gör en prioritetslista, där du rangordnar familj, studie- och arbetskamrater, och andra som du umgås med. Hur många av "dem" hamnar bland topp 10? Topp 20? Säg att du fortsätter med den rangordnade listan tills du har 100 namn. Vid det här laget har du förmodligen kommit in på avlägsna släktingar, gamla barndomskompisar och flera andra som du har ganska lite kontakt med.

Hur många av "dem" finns på den här 100-listan? Det är så många procent av ditt sociala liv som utgörs av "dem". Betyder det att du känner "dem"? Att du vet hurdana "de" är, allihop?

Inga kommentarer: