september 19, 2010

Så kan Alliansen få Miljöpartiets stöd

Det verkar som att Sverige går in i ett obekvämt politiskt läge, på grund av att de etablerade partierna inte lyckats hantera Sverigedemokraterna. Det är ändå uppenbart att Fredrik Reinfeldt är den statsministerkandidat som folk har störst förtroende för, och att Alliansen trots allt har hållit samman en regering.

Det rödgröna samarbetet har, sett på förhand, varit betydligt svagare. Svenska folket litar inte på Mona Sahlin. Miljöpartiet har ett helt annat ideologiskt ursprung än Vänsterpartiet, och tanken på dem i samma regering verkar fortfarande mycket främmande.

För att upprätthålla en majoritet i riksdagen, utan att ge efter för SD:s oansvariga och inskränkta politik, finns det flera alternativ. Men det enklaste är att Alliansen går Miljöpartiet till mötes. Allianspartierna delar i stort sett Miljöpartiets grundidéer om solidaritet med världens folk, livet på jorden, och kommande generationer.

Sälj Vattenfalls kärn- och fossilkraftverk. Genom Vattenfall äger svenska staten flera kärnreaktorer och fossilkraftverk. Statligt ägande innebär att konkurrensen störs, och att staten hamnar i en intressekonflikt genom att driva kraftverk marknadsmässigt, och samtidigt inspektera deras ekologiska avtryck. De allra flesta politiker i Sverige är överens om att reaktorerna ska finnas kvar under sin ekonomiska livslängd, men om de ägs av staten så kan det komma att bli onödigt länge. Det kommer i vilket fall som helst inte bli något beslut om nya reaktorer före 2014. Och ingen vinner egentligen på att svenska staten äger tyska kolkraftverk.

Sälj SAS. Svenska statens delägande av ett flygbolag innebär ett stöd till flyget, på samma sätt som ägandet av Vattenfall stöder gamla energisystem. Staten ska hålla sig på marken, i flygledartornet. Ordoliberalism, 2000-talets liberalism, innebär att staten aktivt ser till att företag konkurrerar på lika villkor, och att den som smutsar ner allmän egendom får betala för det.

Köp Arlandabanan. Det privata A-Train har ensamrätt på tågspåren vid Arlanda. Det leder till ett marknadsmisslyckande, där det kostar skjortan att ta tåget till eller från Arlanda. Från i år har staten option på att köpa ut A-Train, och bör göra det. Staten ska äga spår, privata företag ska köra tåg.

Bygg höghastighetsjärnväg. Sveriges stambanor byggdes för ånglok på 1800-talet, medvetet genom obebodda skogar. Efter 150 år har spårutrymmet tagit slut, med trafikstörningar och biljettkaos som följd. Nya spår lönar sig. Öresundsbron och Svealandsbanan har överträffat alla ekonomiska prognoser. Folket vill ha mer spår, så de kan åka mer tåg. Börja med Ostlänken och Götalandsbanan, så att man kan åka mellan Stockholm och Göteborg på 2 timmar. De berörda regionerna bör dela på notan.

Låt Naturvårdsverket förvalta hela Sveriges ekosystem. Ansvaret för att följa miljöbalken är idag fördelad på massor av olika myndigheter, bland andra Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens VA-nämnd, Fiskeriverket och Jordbruksverket. Det är för många myndigheter för miljöns bästa. Grundidén bör vara att svenska staten ska förvalta Sveriges totala ekosystem i mark, luft och vatten som en sammanhängande allmän egendom, med mer storskaliga och långsiktiga mål än småaktiga specialistbyråkrater som Djurskyddsmyndigheten, eller särintressen som NIMBY-föreningar. Företag i miljökänsliga branscher behöver en tydlig motpart, som vet vad naturen tål och inte tål.

Avskaffa parkeringsnormen. När man bygger bostäder och arbetsplatser i Sverige, så måste byggherren anlägga ett visst antal parkeringsrutor. Detta leder till att storstäderna byggs fast i bilberoende, och att underlaget för kollektivtrafik minskar.

Parkeringsskatt i storstäder. Trängselskatten i Stockholm är ett krångligt och dyrt system, som går med nettoförlust. För att bättre hushålla med utrymme på storstädernas gator, bör stat, landsting eller kommuner få möjlighet att ta ut skatt för varje parkeringsruta i stadsregioner. Det är lättare att räkna bilar när de står still än när de rör sig. Man kan givetvis göra undantag, till exempel för infartsparkeringar som ansluter till kollektivtrafik.

Stoppa Förbifart Stockholm. Förbifarten kommer öka trafiken i Stockholmsområdet, inte minska den. Den kommer också leda till exploatering av ny natur, i stället för tät stadsbebyggelse.

Avveckla pälsdjursindustrin. Det finns 70 pälsdjursfarmer i Sverige. Det gör inte industrin samhällsviktig. Lägg ner detta onödiga djurplågeri.

Ge bistånd till förnybar energi. De kommande årtiondena kommer Sydasien och Afrika industrialiseras, med behov av förnybara energisystem. Solenergi och energiskog är idealiska för tropiska breddgrader. Sverige kan, och bör, ge kunskap och krediter för en sådan utveckling i länder där ören kan ge större effekt än kronor kan ge i Sverige.

En tredje pappamånad. Unga män och kvinnor i Sverige idag är i princip jämställda på arbetsmarknaden, till dess att familjen får tillökning; då halkar kvinnorna efter. Därför bör jämställdhetspolitik vara inriktad på föräldraskapet. Föräldraförsäkringen kommer från staten, och därför ska staten kunna ställa krav på hur den fördelas.

Skatteväxling med höjd moms på prylar och sänkt moms på tjänster. Möbler, kläder, leksaker och andra prylar är billigare än någonsin, och västerlänningar köper mycket mer prylar än de behöver, oavsett inkomstnivå. Prylar belastar jordens ekosystem när de tillverkas, transporteras, används och kasseras, och därför är det dags att öka momsen på varor till 30 procent. Det kommer ge utrymme att kraftigt minska momsen på tjänster, för att skapa klimatneutrala jobb i upplevelsebranschen, och göra svarta jobb vita. RUT-avdraget kan ersättas med momsfrihet på hushållstjänster.

Lär ut termodynamikens huvudsatser i förskolan. Runt 1990 visade SVT sommarlovsprogrammet Tippen, som hade ekologiskt tema, med taglinen Ingenting försvinner, allt finns kvar. Det är en sammanfattning av termodynamikens huvudsatser, som gäller i hela universum. Den första huvudsatsen, energiprincipen, säger att energi varken kan skapas eller förstöras. Den andra huvudsatsen, entropiprincipen, säger att den totala entropin, det vill säga oordningen, skiten, kaoset, alltid ökar. Det enda sättet att minska det är att skapa ännu mer oordning någon annanstans. Under industriella revolutionen förstod forskarna först inte detta, utan betraktade jorden som en outtömlig källa för råvaror, och en bottenlös sänka för avfall. Och även om principerna är välkända idag finns tankesättet kvar; man talar om "produktion" när man tar upp olja och malm ur jorden, och ägnar sällan en tanke åt vart sopbilarna tar vägen. Trots att termodynamikens huvudsatser är så enkla att ett barn kan förstå dem.

Riv upp FRA-lagen. Ingen vill egentligen ha FRA-lagen, utom Utrikesdepartementet (som vill att Sverige ska höja sitt säkerhetspolitiska värde) och FRA själva. Till och med Säpo var mot den. Reinfeldt har förlorat mycket prestige när han baxade den genom riksdagskammaren (eftersom det inte fanns någon återvändo utan att tappa ansiktet en gång till), och han skulle vinna mycket på att stoppa FRA med hänvisning till Miljöpartiet.

Wetterstrand säger nej till alliansen i natt. Men hon och Eriksson har inget annat alternativ. Det här är ett erbjudande de inte kan motstå.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bra skit! det vore det bästa

Anonym sa...

Fantastiskt Tore! Har du postat dina förslag till statsministern än?