september 13, 2010

Den empatiska civilisationen är inte(r)nationalistisk

Jeremy Rifkin on "the empathic civilization" | Video on TED.com

Här är en animerad föreläsning som utifrån färska vetenskapliga rön visar att nationalism, och nationell och religiös identitet, bara är ett mellansteg i mänsklighetens utveckling.

Det anknyter till sverigedemokrat-temat, där man som svensk nationalist gärna föreställer sig att Sverige med svensk kung, svensk kyrka och svenskt språk skulle ha funnits sedan urminnes tider. Så är inte fallet.

Inga kommentarer: