oktober 09, 2012

Svenska Motståndsrörelsen stresstestar riksdagshuset

I skrivande stund står ett flertal medlemmar av den nynazistiska organisationen Svenska Motståndsrörelsen vid Riksdagshusets entréer, med bomb- och vapenattrapper. De deltar i en olydnadsaktion som de kallar "stresstest av den svenska parlamentarismen".

Svenska Motståndsrörelsen har gjort sig känt för att underkänna Sveriges parlamentariska styre, och föreslår övergång till diktatur.

Partiets talesman låter hälsa: "Det finns enorma risker med att samla folkvalda politiker för att stifta lagar. Framför allt är det möjligt att sätta landets styre ur spel genom en terrorattack mot riksdagens lokaler. För att upplysa svenska folket om dessa svagheter i vårt politiska system, har vi genomfört detta icke-våldsamma stresstest där vi med ickevåldsmetoder simulerar en terrorattack, och tyvärr visar det hur omöjligt det är att garantera säkerheten för folkvalda politiker. Därför är det hög tid att Sverige fasar ut demokratin och övergår till säkrare alternativ."

Nej, detta har förstås inte hänt i Sverige. Bara nästan.

EDIT: Greenpeaces manifestation blir ännu mer smaklös om man tänker på att de demokratiska institutionerna i ett skandinaviskt land faktiskt blev utsatta för ett "stresstest" så sent som 2011.