september 20, 2010

Fira att 94% röstade för jämlikhet och mångfald

Just nu pågår en demonstration på Mynttorget, som reaktion på valresultatet. Ikväll klockan 18 kommer tusentals människor samlas på Sergels Torg.

Men vad är egentligen syftet med sådana här evenemang?

Vill man dra in rösträtten för dem som har röstat på ett visst parti? Vill man förbjuda ett visst parti? Jag hoppas att ingen av demonstranterna vill det.

1700-talsfilosofen Voltaire brukar tillskrivas citatet "Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den". Egentligen var det Evelyn Beatrice Hall, som 1906 skrev en biografi om Voltaire under pseudonymen Stephen G Tallentyre (vilket någon annan gång skulle kunna bli föremål för en diskussion om könsroller i litteraturbranschen). Oavsett vad Voltaire egentligen tyckte, så har detta citat blivit vägledande för moderna demokratier.

Vem som helst ska ha rätt att göra sina åsikter hörda, och välja och bli vald till beslutande församlingar. Men för att få vara med och regera, måste man förhandla sig fram till en majoritet. 5,7% är inte ens nära.

Demonstrationerna ska inte ses som en protest mot valresultatet, utan som ett stöd för det. Resultatet var att 94% av svenska folket i ett fritt val, utan några rapporter om fusk, röstade för politiska partier som förespråkar jämlikhet, mångfald, religionsfrihet, öppna gränser och internationell solidaritet. I Danmark och Norge är det politiska stödet för de här idéerna betydligt svagare. Det är inte någon politisk överhet som har format Sveriges migrations- och integrationspolitik. Den har stöd från den överväldigande majoritet av alla män och kvinnor, i varje åldersgrupp, varje landskap, och varje samhällsklass, som i valet har tagit ställning mot fördomar och extremism.

Inga kommentarer: