maj 13, 2007

Storbrand i oljeraffinaderi

När något i ett svenskt kärnkraftverk inte fungerar enligt schemat - må det bara vara en reservlampa som måste bytas eller en pump som gnisslar - så blir det en riksnyhet med krav på avveckling.

Stora bränder och explosioner i fossilkraftverk blir, trots personskador och stora utsläpp, bara notiser som går de flesta tidningar förbi.

Jag tycker det är orimligt att granska kärnkraften så mycket hårdare än andra energisystem.