augusti 31, 2010

SD:s politik är dålig, även i andra frågor än invandring

På tal om enfrågepartier, så försöker Sverigedemokraterna utveckla en bredare agenda. De har nu tre fokusområden; invandring, brottsbekämpning och äldreomsorg.

Deras invandringspolitik har andra granskat. I stället tänkte jag ta upp problemen med deras kriminalpolitik som består av tre huvudförslag.

SD: "En kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott genom bland annat införandet av verkliga livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning för de farligaste brottslingarna, obligatorisk utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott samt ett omedelbart avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna ger återfallsförbrytare mängdrabatter på brott."

Först har vi benådning. Det är ett rättsinstitut som funnits sedan antiken, bland annat för att förhindra rättsröta. I Sverige är det regeringen som har benådningsrätt, och även om den används ytterst sällan (och det är ännu mer sällan som dessa ytterst få benådade fångar begår grova brott) så är det en nödvändig och ofarlig rättssäkerhetsventil. Och om SD satt i regering så skulle de ju ändå få bestämma över benådning, eller hur?

Och så utvisning av utländska medborgare för "grövre" brott: Här finns flera oklarheter. Ska personer med dubbla medborgarskap kunna berövas sin svenska medborgarrätt? Och vad är ett "grövre" brott? Utvisning som brottspåföljd för icke-svenska medborgare förekommer redan idag.

Straffrabatt för återfallsbrott existerar inte, snarare är återfall en förvärrande omständighet. Möjligen handlar det om att det maximala tidsbestämda straffet i svensk lag har varit tio år (men det nyligen höjdes till 18 år för mord), så att den som dömts för flera brott i samma rättegång, inte kan få svårare straff än 10 år (med undantag för mord, och de andra brott som har livstid på skalan). Men för den som begår brott, döms, avtjänar straffet, och sedan begår brott och döms i en andra rättegång, så finns ingen rabatt.

SD: Ett nytt system för utbetalningar av skadestånd, där staten garanterar brottsoffren den ersättning de har rätt till, oavsett gärningsmannens vilja eller förmåga till betalning.

Det finns redan statlig skadeersättning för de fall där förövaren inte omedelbart betalar skadestånd. Den stora skillnaden är att skadeersättning omfattar en självrisk, som idag ligger på 1 500 kronor. Men för grova brott blir det en bråkdel av beloppet. (För "vanlig" misshandel med några knytnävsslag utan vårdbehov eller bestående men, ligger skadeståndet runt 10 000. För våldtäkt är skadeståndet på 75 000 och uppåt.) Dessutom kan man som brottsoffer gå till kronofogden för att få ut självrisken från förövaren, så "vilja till betalning" är inget hinder. Och om förövaren inte ens har 1 500 kronor i utmätbara tillgångar, så är självrisken nog det minsta problemet i brottsfallet.

SD: Ett offentligt register över dömda pedofiler samt tillåtande av brottsprovokation under välreglerade former i jakten på så kallade nätpedofiler.

"Pedofilregister" kan förstås se ut på flera sätt. Förmodligen handlar det om att oroliga medborgare ska kunna få ut en lista med bostadsadresser för de personer i en kommun som dömts för sexualbrott mot barn. Till vilken nytta då? Om man vill hindra de här personerna att jobba i till exempel barnomsorg, så går det redan att göra genom att tvinga dem att redovisa ett utdrag ur straffregistret. Den som verkligen tänker begå sexuella övergrepp mot barn, kan hur enkelt som helst skriva sig på en adress i en kommun, bo i en annan kommun, och söka sina offer i en tredje kommun. De som drabbas är de pedofiler som försöker rehabilitera sig, och leva avhållsamma liv på fast adress. Man kan också leka med tanken att instifta ett liknande register för personer som dömts för hatbrott motiverat av offrets etnicitet eller sexuella läggning.

Och hur skulle brottsprovokation gå till? Ska poliser, eller vuxna i samarbete med polisen, utge sig för att vara minderåriga på chat och telefon, och låta pedofilerna bjuda dem på dejt? Ett problem med brottsprovokation är att folk kan dömas för brott som de inte begått utan brottsprovokationen. Det skulle vara ännu värre om folk kunde dömas för brott som inte ägt rum över huvud taget. Det är ju lagligt för vuxna att sexchatta och stämma träff med andra vuxna. Eller vill SD använda minderåriga som beten?

Nej, Sverigedemokraternas politik skapar fler brott än den löser.

augusti 30, 2010

Avmönstring från piratskutan

Jag har under några år varit registrerad som medlem i Piratpartiet. Om medlemskapet verkligen gör någon skillnad, eller om det bara är ett uttryck för slacktivism, är en fråga för sig. Men nu finner jag det dags att säga upp medlemskapet. Här är några av de orsaker jag har:

* PP:s valstrategi går ut på att strunta i vilket block som bildar regering. Jag håller med PP om att skillnaden mellan socialdemokrater och moderater är mindre än någonsin, men fortfarande är den tillräckligt stor för att jag ska ha min bestämda uppfattning.
* Jag har andra engagemang, och jag vill inte att ett partimedlemskap ska komma i konflikt med dem.
* Som ung man med bakgrund från teknisk högskola (nåväl, jag har inte examen riktigt än) så ökar jag inte direkt PP:s medlemskårs mångfald.
* De flesta partier har börjat som enfrågepartier; S var ett enfrågeparti för arbetsrätt, Bondeförbundet var ett enfrågeparti för jordbruksnäringen, och KDS var ett enfrågeparti för kristendomsundervisning. De har kunnat etablera sig först efter att ha utvecklat sin fråga till en sammanhängande ideologi. Piratpartiet talar om "grundläggande mänskliga rättigheter", men har ändå inte riktigt vågat ta steget dit. De kanske behöver ytterligare några år på sig?
* Den ständiga motfrågan Hur ska artisterna försörja sig? har PP inte tagit på något större allvar. Även om antipiratpropagandan innehåller mycket bullshit, så vore det nog bra om PP åtminstone försökte ge ett uttömmande svar på den kritiska fråga som kommer upp i 90% av fallen.
* På den gamla tiden (före Web 2.0) var medlemsantal avgörande för hur en organisation behandlades. Under Pirate Bay-rättegången 2009 skrämde PP slag på etablissemanget när det ramlade in en medlem var femte sekund. Men ungefär samtidigt gick det inflation i elektroniska namninsamlingar; idag är medlemsantal inte längre något lika meningsfullt sätt för en organisation att visa styrka.

Under den senaste mandatperioden har PP fått enorm betydelse för Sveriges roll i världen. De visade, redan före Facebookgruppernas genombrott, att vem som helst på kort tid kan skapa en storpolitisk rörelse utan de ekonomiska eller parlamentariska resurser som bland annat Ny Demokrati, Junilistan och Feministiskt Initiativ hade. De har lyckats ge rättsligt beskydd åt de obekväma men världsberömda tjänsterna The Pirate Bay och Wikileaks, tycka vad man vill om dem. De har gett en politisk plattform åt den internationella hackerrörelsen. Och även om de har ytterst små chanser att komma in i riksdagen fram till 2010, så har deras storverk bara börjat.

Jag önskar Piratpartiet lycka till. Vi kanske kan träffas någon gång i framtiden?