februari 25, 2014

Hur huliganism kan bekämpas

I samband med bomben på Tele2 Arena, som hyllades i sociala medier, och den massiva vreden mot att Djurgården och Hammarby genomförde en vänskapsmanifestation på arenan, hamnade jag i många intressanta diskussioner i sociala medier med både fredliga och mindre fredliga fotbollssupportrar, som ledde fram till idéer om hur samhället kan stoppa huliganism.

Huliganregistret har dröjt för länge. Om det kommer till användning så finns många andra åtgärder som behövs. Här är några idéer.

Kommuner
Kommunerna kan, i egenskap av ägare till arenor och idrottsplatser, införa nolltolerans mot huliganism hos de föreningar som hyr anläggningar. Det innebär bland annat krav på riskföreningarna och deras officiella supporterklubbar, att stänga av medlemmar som finns med i huliganregistret från alla föreningens möten och aktiviteter. Föreningarnas revisorer kan samköra registren.


Polis
Huliganism utgör grov organiserad brottslighet. Därför bör Säkerhetspolisen bedriva kvalificerad spaning mot nyckelpersoner i firmorna. Det kan handla om telefon- eller rumsavlyssning.


Polisen och kommunerna ska stödja avhopparverksamhet för huliganer, liknande Exit. Det kan behövas vittnes- och identitetsskydd för avhoppare som känner sig hotade. På så sätt kan de också vara strikta med vittnesplikten. Polisen kan också anlita informatörer.

Åklagare
Åklagare kan utgå från lagar och prejudikat för att skärpa åtalen mot huliganer. Bland annat finns domar där den som söker upp en annan person, iklädd en kriminell organisations emblem, eller berättar om kontakter i en kriminell organisation, kan fällas för till exempel olaga hot. Att i ett konfrontativt sammanhang bära kläder eller synliga tatueringar med en firmas emblem, eller berätta om sina firmakontakter, ska kunna utgöra olaga hot, övergrepp i rättssak eller utpressning. Kläder och banderoller med en kriminell organisations emblem är egendom som används för att begå brott, och ska kunna förverkas enligt BrB kap 6 3§.