september 11, 2010

Camp: Lady Gaga vs Ika Nord

Genom Julia Skott.

Jag har redan varit inne på stilidealen macho och cool. Lite annorlunda är camp. Det är inte alls maskulint, utan lite mer schlager, paljetter och fjäderboa. Lady Gaga lyckas vara cool och camp samtidigt, och är inte helt olik Ika Nord.

Inga kommentarer: