september 20, 2010

Gröna lungor, gröna jobb och andra gröna myter

Det lutar åt att Miljöpartiet hamnar i regeringen. Den gröna rörelsen var från början ett vetenskapligt grundat initiativ, som förde in nya, livsviktiga idéer i politiken, och påverkade de gamla partierna att ta till sig det ekologiska perspektivet. Men miljörörelsen har också samlat för alla möjliga och omöjliga alternativa livsstilar, som har tagit med sig en massa antika och moderna myter, och klätt dem i grönt för att ge dem en vetenskaplig, trendig image. Här är några osanningar, som kan tänkas finnas bland miljöpartister, och som den nya regeringen borde akta sig för.

Gröna lungor. De flesta människor vill bo nära en skog eller park med växter, vatten, fåglar och småkryp.

På lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet lär man sig att växter tillverkar syre genom fotosyntes. Många människor har fått en inskränkt syn på miljöbegreppet, och har man fått idén att det är grönskan i det egna kvarteret som skapar syret vi andas. Sanningen är att det behövs en kvarts hektar grönska för att ge syre åt en människa. Stadsparkerna räcker inte på långa vägar. Det som gör att folk i storstäder slipper kvävas, är vindar från omgivande natur.

NIMBY-rörelsen påstår att man måste bevara grönska nära staden för den biologiska mångfaldens skull. Sanningen är att skalbaggar och rävar inte bryr sig om de lever vid Roslagstull eller i yttre Roslagen. Vilda djur och växter behöver stora ytor, inte fina adresser.

Villor i glesa förorter och på landet är omgivna av natur, men det gör dem inte miljövänliga. Sanningen är att de använder mycket naturmark, strålar ut mycket inomhusvärme och kräver långa bilresor. Den mest miljövänliga och energieffektiva bebyggelsen är skyskrapor med tunnelbana. Då blir det mer utrymme kvar till riktig natur. Se YIMBY för mer information.

Alternativmedicin. Trots att människor i västvärlden lever allt längre, är många besvikna på den vetenskapliga läkekonsten, och söker evigt liv genom homeopati, kristallterapi och andra behandlingsmetoder som är oprövade, eller prövade utan framgång. Vissa metoder, som kiropraktik och örtläkemedel, kan visa sig vara nyttiga för patienterna, men de allra flesta har bara en placeboeffekt. Den alternativmedicinska rörelsen lever vidare mycket tack vare sin omtänksamma personal. Med riktig forskning och utbildning skulle de kunna börja bota folk på riktigt. Se Föreningen Vetenskap och Folkbildning för mer information.

Närproducerat. Det är inte alltid meningsfullt att räkna den sträcka som maten färdats, eftersom den ekologiska belastningen är starkt beroende av fraktmetoden. Om ett fartyg kör 10 000 ton bananer från Panama till Göteborg, och lastbilar som tar 10 ton vardera kör bananerna vidare till en stormarknad i Borlänge, och kunderna kör hem en klase bananer en mil i sina stadsjeepar, så är det den sista sträckan som förbrukar mest bränsle. Utländsk kyckling kan till och med ha ett mindre växthusgas-saldo, än svensk kyckling som är uppfödd på en el- och oljeberoende industrifarm. Det finns alltså inget enkelt facit för att hitta den "grönaste" maten.

Gröna jobb. "Grönt" är ett buzzword. "Jobb" är ett buzzword. När två buzzwords sammanfogas, är det dags att bli skeptisk. De jobb som har minst ekologisk belastning är kontorsjobb, som inte alls har med naturen att göra. Om de verksamheter som man brukar kalla "gröna jobb", det vill säga ekologiskt jord- och skogsbruk, förnybar energi, återvinning och kollektivtrafik, ska bli ekonomiskt hållbara, så måste de använda så lite arbetskraft som möjligt.

Elöverkänslighet. Många människor mår dåligt hemma eller på jobbet, på grund av buller, flimrande belysning, obekväm arbetsställning eller annan påverkan på kroppens sinnen. Genom klassisk betingning får många för sig att det beror på elektromagnetisk strålning från kraftledningar eller mobiltelefoner, trots att människokroppen inte påverkas av de frekvenserna. Även om man kan lida med de här människorna, så är det ingen effektiv lösning att ta bort elektromagnetiska fält från samhället.

Det finns förstås fler myter och galenskaper i den gröna rörelsen. Men idén om hållbar utveckling, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, är vettig.

2 kommentarer:

Thomas Palm sa...

Grönskan behövs inte för att lokalproducera syre, men träd är bra på att ta om hand luftföroreningar. En snabb sökning:
http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Februari-2002/Innehall/Notiser/Stadens-ekosystem-lever-av-andra-ekosystem/

"Det finns studier som visar att det finns 85% mindre luftföroreningar i en park, samt att vid en gata med träd är luftföroreningarna 70% mindre än en jämförbar gata utan träd. Här verkar inte bara reningsfaktorn. Träd skapar också förhållanden så att förorenad luft stiger uppåt och alltså inte blir lika skadlig för människor. "

"Även buller minskas av gröna områden och parker."

Jan Wiklund sa...

Ingen har något emot träd. Men mycket grönska runt husen leder till att avstånden blir längre. Och att det behövs mer trafik. Och då spelar det ingen roll om det finns träd som tar hand om lite av skiten, eftersom det produceras så mycket mer skit.

Den ekologiska staden har gångavstånd till allt. Det är ingen slump att den förfossila staden var extremt tät så fort den blev lite stor. Gångavstånd var livsviktiga när man inte kunde snylta på billiga olja.

Och i värsta fall kan vi ha spårväg och t-bana. Men det kräver också tät stad för att bli bärkraftigt. Ju längre resor desto mer miljöfientligt, även om resorna sker på spår.