december 12, 2010

Varför Gud inte får några forskningsanslag

Han har bara skrivit två avhandlingar under ett par tusen års tid.
Han skrev dem på hebreiska och grekiska, och lät andra översätta.
De har inga referenser.
De har inte publicerats i någon tidskrift.
Det är tveksamt om han skrev dem själv.
Han kanske skapade världen, men vad har han gjort sedan dess?
Han har begränsad erfarenhet av samarbetsprojekt.
Det är svårt att återskapa hans resultat.
Han har inte följt etiska riktlinjer för behandling av försökspersoner.
Han försökte dölja ett misslyckat experiment genom att översvämma hela laboratoriet.
När försökspersoner inte betedde sig som han räknat med, så tog han bort dem från försöket.
Han föreläser mycket sällan, i stället har studenterna uppmanats att läsa boken.
Ibland har han skickat sin son att föreläsa.
Hans två första studenter blev avstängda för att de hade lärt sig för mycket.
Han krävde att studenterna skulle klara 10 uppgifter. De flesta blev underkända.
Hans kontor är öppet ytterst sällan, och ligger långt bort.
Nytt:
Det är tillåtet att sprida ut ett projekt på sex dagar och vila den sjunde, men det strider mot den akademiska traditionen att spara allt jobb till sista dagen.
Han har ingen jämställdhetsplan.
Han har gett sin son flera förmåner, bland annat en hög tjänst på institutionen.
Slutet av hans senaste artikel beskriver planer på att förstöra laboratoriet och bygga ett nytt.
Hans son, och många av hans studenter, har brutit mot högskolans alkoholpolicy.

7 kommentarer:

Tomas sa...

Helt underbart! Klockrent :D

Gosia sa...

Haha, var får du allt ifrån?

Anonym sa...

Förslag till tillägg: De som kritiserat hans alster har bokstavligen hamnat i helvetet

Daniel sa...

LOL++

Det gjorde min arbetsdag bättre. :-)

30+ sa...

Hej Tore.

Jag hittade din blogg ikväll och läste flera av dina inlägg. De var väldigt bra, i det hänseendet att jag håller med dig i sak och gillar hur du argumenterar.

Tack.

Anonym sa...

Gäsp...

Anonym sa...

Gäsp++