december 08, 2010

Allmänbildning

Apropå en VoF-diskussion om allmänbildning, kommer här en snabbt ihopklippt lista över teoretiska kunskaper som går ganska snabbt att lära sig, är någorlunda användbara, och som brukar slarvas förbi i grundskolan och gymnasiets kärnämnen.

* Kombinatorik: Fakultetsräkning, kombinationer, permutationer och multiplikationsprincipen. Tillämpning på kombinationslås, roulette, poker och Lotto
* De platonska kropparna
* Binära och hexadecimala talsystemet
* Tids- och längd-skalor i 10-potens storleksordning: Ålder för universum, solsystemet, livet, dinosaurier, primater, människans förfäder, människoarten, jordbruk. Avstånd till jordens medelpunkt, solen, närmaste främmande stjärna, galax, galaxhop etc. Storlek för en cell, molekyl, atom och atomkärna.
* Olbers' paradox
* De fyra formerna av fundamental växelverkan
* Ohms lag, termodynamikens huvudsatser, Newtons rörelselagar
* Färgteori: Additiv och subtraktiv färgblandning.
* Hur man ser att en tsunami närmar sig
* Argumentationsanalys; hållbarhet, relevans och vanliga exempel på dålig argumentation
* Svensk rätt: de olika balkarna och grundlagarna, deras huvudsakliga innehåll och förkortningar, konsumentköplagen, modeller för avtalsslut, uppsåt/oaktsamhet. Alkohollagen. Skillnad mellan rättegångar i Sverige och i Hollywoodfilmer.
* Skillnaden mellan befogenheter för polisman, skyddsvakt, ordningsvakt, väktare och civilperson.
* FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
* Ryska och grekiska alfabetet.
* Kristendom: Tio Guds bud (2 Mos 10:3-17), Herrens välsignelse (4 Mos 6:24-26), Herrens bön (Matt 6:9-13), Gyllene regeln (Matt 7:12), Missionsbefallningen (Matt 28:16-20), Instiftandet av nattvarden (Luk 22:19-20), Dubbla kärleksbudet (Luk 10:27), enkla kärleksbudet (Joh 15:17), Lilla Bibeln (Joh 3:16) och Apostoliska trosbekännelsen
* Statsskick, huvudstad, flagga och valuta i världens största länder.
* Vanligaste termerna på sjön, trafikreglerna på sjön, sjömärken.
* Psykologiska krisstadier: chock, förnekelse, köpslående, vrede, depression, acceptans.
* Härskartekniker.
* Milgrams lydnadsexperiment.
* Olika former av kognitiv bias: konfirmeringsbias, Dunning-Kruger-effekten, exponeringseffekten etc.
* Folkomröstningarna i Sveriges historia, och deras resultat.
* EU:s institutioner, deras ansvarsområden och hur deras ledamöter tillsätts.
* Grundläggande begrepp i bokföring: tillgångar, eget kapital, avskrivning.
* Centrala nationalekonomiska begrepp: Marginalnytteteori, utbud och efterfrågan, realränta, konjunktur, penningpolitik, allmänningens tragedi, etc.
* Schack; regler och grundläggande strategi.
* Poker; händer, regler för mörkpoker och Texas hold'em.

Hur många kan du? Är någon av dessa punkter för svår eller onödig?

Har jag missat något viktigt?

1 kommentar:

Staffan Strömbäck sa...

Klockrent, I alla fall som en början.