mars 26, 2009

Årsmötesskämt

Jag har snöat in på en ny kategori av skämt - oneliners om inställda och flyttade årsmötesskämt, som man kan tänkas hitta på anslag på mässcentra.

Spådomsförbundets årsmöte inställt på grund av oförutsedda händelser.
Klaustrofobiförbundets årsmöte flyttat till större lokaler.
Narcissistförbundets årsmöte flyttat till spegelsalen.
Kleptomanförbundets årsmöte inställt på grund av att dokumenten försvunnit.

Inga kommentarer: