januari 15, 2013

Historiska tragedier med positiva efterverkningar


Uttrycket "inget ont som inte har något gott med sig" kanske inte ska tas på för stort allvar. Men det är intressant med oväntade konsekvenser. Särskilt när man funderar över stora tragedier och katastrofer i världens historia, som faktiskt haft större eller mindre positiva följder för eftervärlden. Här är några observationer från en tråd på Skalman.nu:


Vesuvius utbrott år 79: Pompeji bevarades för eftervärlden.
EDIT: Plundringen av Sigtuna: Stockholm grundas.
Feodalismen: Skogar som bevarats som jaktreservat.
Mongolernas härjningar: Marco Polo lyckas resa till Kina, och ta med sig ny kunskap till Europa
Digerdöden: Katolska kyrkans makt försvagas, vilket leder till renässansen och reformationen
Europas kolonialvälden: Allierade soldater från Amerika, Indien, Australien och Sibirien sätter stopp för nazisternas ambitioner på världsherravälde.
Vasa sjunker: Stockholm får en unik turistattraktion över 300 år senare.
Trettioåriga kriget: Den westfaliska suveränitetsprincipen. Fred blir normalläget i Europa.
Karl XII:s nederlag i Norge: Frihetstiden.
Transatlantiska slavhandeln: USA:s idrottselit, nästan all västerländsk populärmusik.
Rysslands erövring av Finland: Finska språket har överlevt.
Den stora svälten på Irland: Irländska utvandrare till Nordamerika och Australien håller det keltiska kulturarvet vid liv.
Amerikanska inbördeskriget: De konservativa sydstaterna försvinner från kongressen, och öppnar för beslut bl a om telegraf och järnvägar.
EDIT: 1800-talets bränder i Gävle, Sundsvall och Umeå: Effektiv stadsplanering, och stenhus.
Titanic- och Hindenburg-olyckorna: Bättre trafikflyg.
Första världskriget: Kvinnlig rösträtt. Sommartid.
Den stora depressionen: Stora satsningar på infrastruktur i västvärlden.
Nazityskland: Volkswagen. Barnbidrag. De första kampanjerna mot tobak. Och man vet att en debatt har spårat ur, när någon jämför sin motståndare med nazister.
Antisemitism: Judiska komiker.
Andra världskriget: Sportlov. Världens fiskbestånd växer.
Koreakriget: Västtyskland får återuppbygga sina industrier, och blir Europas viktigaste ekonomi.
Kalla kriget: Skyddsrum som kan användas som förenings- och förrådslokaler. Internet. Rymdfart.
Oljekrisen 1973: Sverige minskar sitt oljeberoende, och blir ledande i kampen mot global uppvärmning.
Tjernobylolyckan: Sovjetunionens fall. Naturen har brett ut sig i norra Ukraina.
Malexandermorden: Den svenska vitmakt-rörelsen splittras.
EDIT: Estonias förlisning: Bättre sammanhållning mellan Sverige och Estland, med nya företag som Skype.
Tsunamin i Indiska Oceanen: Ballonglyktor blir populära i Sverige, som ett stilfullt alternativ till fyrverkerier.
EDIT: Korruptionen i Putins Ryssland: Ryska bilister har vindrutekamera för att kunna övervaka korrupta poliser. Hela världen kan därför ta del av ryska videoklipp som visar obehagliga olyckor, meteoritnedslag eller annat intressant.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är väl jävligt tveksamt om Sommartid verkligen är en positiv bieffekt.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sommartiden-skordar-manga-liv