januari 10, 2009

Yimby - Yes In My Back Yard

Ni har väl hört talas om Yimby - Yes In My Back Yard? Det är ett tvärpolitiskt nätverk för förnyande av Stockholm. (Det finns en göteborgssektion också.)

Framför allt handlar det om att bryta fastlåsta tankemönster kring att precis varenda tegelsten och träplanka i Stockholm, oavsett ålder, måste bevaras, att staden ska växa genom att man bygger bilberoende bostadsområden utan service i länets utkanter, och att halvmetersbreda klippta gräsremsor skulle vara bra för den ekologiska mångfalden.

Men det handlar också om att främja spårtrafik, både för Stockholm - som Spårväg City, och för hela Sverige - som Europabanan. (Ja, även Norrland har också nytta av järnväg söder om Stockholm.)

1 kommentar:

Maria Byström sa...

Jag längtar till att vandringarna sätter igång igen!