januari 09, 2009

Kulturpaket för pirater

Sverige behöver artister. Och artister behöver pengar.

Internet har - enligt skiv- och filmbranschen (som bara är en del av kultursektorn) - gjort det svårare att försörja sig på skivförsäljning, och därför vill regeringen och socialdemokraterna hjälpa till genom att ge multinationella skiv- och filmbolag befogenheter att massövervaka Internet och skicka ogrundade utpressningsbrev till barnfamiljer. Branschorganisationerna är tillräckligt farliga redan idag, när en pizzeria måste gå till rätten på egen bekostnad för att bevisa att de inte spelar radio.

Är det meningen att musiker ska leva på royalties om 7% av intäkterna från en CD (ett format från 80-talet) medan resten går till mellanhänder?

Om politiker verkligen vill bry sig om musiker och andra artister, så finns massor av åtgärder som skulle passa bättre.
  • Ökade satsningar på public service och statliga institutioner (SVT, riksteatrar etc)
  • Momsbefria all kultur, inklusive dansbandsspelningar och klubbar (som idag har 25% moms)
  • En ny bolagsform för artister, med möjlighet till schablonavdrag och skattefri grundinkomst
  • Avskaffa upphovsrätten för dödsbon, så levande artister kan spela covers på deras verk utan att punga ut med royalties till arvingar.
  • Kulturcheckar till folket, så de själva får bestämma om de vill gå på opera, schlagershow eller punkkonsert
  • Och så vidare
Pirater gillar kultur, och är beredda att betala för den på ett eller annat sätt. Det är övervakningen och teknikfientligheten som är problemet.

Inga kommentarer: