januari 16, 2012

År 2032: Programmeringsbranschen fortfarande patriarkal

Statens Nyheter (Genuscertifierad) den 16 januari 2032

Jämställdhetsverkets nya statistik för programmerare är ingen munter läsning. Trots årtionden av hedervärt jämställdhetsarbete, är fortfarande 55 procent av yrkeskåren män. Andelen manliga chefer och projektledare i programvarubranschen är hela 59 procent. Det är mer ojämställt än i tekniksektorn i stort, där anställda med eftergymnasial kompetens till 63 procent är kvinnor.

"Programmerare är en maktposition, med högre lön än genomsnittet", säger Jämställdhetsverket generalsekreterare Beatrice Gudrunsdotter. "Dessutom öppnar programmeraryrket för missbruk. Vi har flera brottsfall där män med sina programmeringskunskaper kunnat kringgå licenssystemet för porr och datorspel." Licensen för destruktiva medier infördes 2021 för att förebygga mäns våld och sexuella övergrepp, som en utökning av den statliga internetlicensen. "Jag tänkte påminna om att det bara är två år sedan Nackafallet. En man kvinnomisshandlade en kvinna, och vi vet att han hade sett det pornografiska tv-programmet 'Tutti Frutti' åtminstone en gång." Gudrunsdotter hänvisar till regeringens vision för våld i samhället: att mäns våld mot kvinnor ska upphöra helt, och att mäns våld mot män ska hållas på samma nivå som på sent 1900-tal. Antalet våldsbrott utförda av kvinnor ökade kraftigt fram till 2019, då en lagändring omdefinerade många av dessa handlingar som nödvärn.

Remissinstansen Genusinstitutet har studerat programmerarkulturen och identifierat en patriarkal subkultur med rötter i förra århundradet. Ett av deras förslag är att det tillfälliga befordrans- och anställningsförbudet för män, som idag endast har kunnat användas offentlig sektor, ska kunna påföras de kooperativ och statsföretag som fortfarande har patriarkala problem. Direktör Valerie von Crusenstierna berättar för SN att förbudet medförde att polisen och kriminalvården idag har en majoritet av kvinnor bland de anställda, och kvalificerad majoritet av kvinnor bland cheferna. Men åtgärden var inte tillräcklig för att skapa jämställdhet bland brandpersoner. Där fick männen i befälsposition omplaceras till återvinningsbranschen, tills jämställdhet var uppnådd. "Exproprieringen av privata storbolag fick gubbkapitalisterna att lämna landet, detta kan vara en lika betydelsefull reform" säger von Crusenstierna. Robin Inezdotter, institutets manlige representant, håller med. Men något totalförbud mot programmering tror inte Crusenstierna på. Det är bara motiverat i verksamheter som visat sig omöjliga att göra jämställda, som ishockeyindustrin. Den sista ishockeymatchen i Sverige spelades 2025. Crusenstierna är inte orolig för svårigheter att omplacera männen. "Inte många känner till att Sverige redan på 1900-talet hade läger för unga män, där de under ett år fick utföra hårt, farligt och ofta okvalificerat arbete med spartanskt boende, mot nästan ingen betalning alls. Tänk så mycket av mäns löner vi kunde spara in genom att återinföra dem. Med sådan effektivisering går det inte längre att skylla på att feminism är dyrt."

En annan åtgärd är att införa ytterligare en obligatorisk termin i genusvetenskap på ingenjörsprogrammen, även för de ingenjörer som redan är yrkesverksamma. Den föreslås finansieras med en höjning av manstillägget på inkomstskatten. Victoria Lillienhök på fackförbundet Genusvetarna är nöjd, och räknar med ytterligare ett hundratal arbetstillfällen i branschen.

Inga kommentarer: