maj 13, 2007

Storbrand i oljeraffinaderi

När något i ett svenskt kärnkraftverk inte fungerar enligt schemat - må det bara vara en reservlampa som måste bytas eller en pump som gnisslar - så blir det en riksnyhet med krav på avveckling.

Stora bränder och explosioner i fossilkraftverk blir, trots personskador och stora utsläpp, bara notiser som går de flesta tidningar förbi.

Jag tycker det är orimligt att granska kärnkraften så mycket hårdare än andra energisystem.

Inga kommentarer: